Anbragt i historien handler om liv og vilkår for børn og voksne, som var anbragt udenfor hjemmet i perioden 1945-1980. Det drejer sig blandt andet om børn og voksne, som var anbragt på børnehjem, psykiatriske hospitaler, åndssvageforsorgens institutioner, arbejdsanstalter, forsorgshjem og institutioner for blinde, døve, vanføre, epileptikere.

På siden kan du læse om forskningsprojektets resultater. Du kan også fortælle din egen historie og bidrage til en fortsat indsamling af viden om livet og vilkårene for anbragte.

Hent og læs rapporten under fanen Om siden eller på Socialstyrelsens hjemmeside.

Her kan du også finde vores metodiske og etiske overvejelser i forbindelse med indsamlingen af øjenvidneberetninger. En litteraturfortegnelse med kilder til dansk socialforsorgs historie. En arkivfortegnelse der beskriver socialforsorgens arkiver om anbragt og indlagte. En institutionsfortegnelse med en oversigt over kildemateriale om institutioner og organisationer inden for socialhistorien. En oversigt over socialhistoriske museer og samlinger.

 

HISTORISK UDREDNING
om forholdene på sær- og åndssvageforsorgens institutioner


Danmarks Forsorgsmuseum leder en historisk udredning, der skal undersøge, om der er børn, unge eller voksne, der har været udsat for svigt eller overgreb i sær- og åndssvageforsorgens institutioner i perioden 1933-1980. Udredningen er igangsat af Social- og Indenrigsministeriet.

Var du anbragt, ansat eller pårørende til en anbragt i sær- og åndssvageforsorgens institutioner indenfor perioden og har du lyst til at bidrage til udredningen, så kan du fortælle din historie her

 

FORTÆLLINGER

07. January 2021
Godt børnehjem

Hej jeg var anbragt børnehjemmet brandts minde ollerup ,der var disciplin og kærlighed til børnene gode pædagoger ,mig og Kaj ove der boede på samme værelse som mig ,vi gode venner ,vi var nede i ollerup by og handle for køkkenet ,det var hos grønthandler og ismageriet ,men de er der ikke mere ,det var dejligt være der når ens mor ikke kunne passe os .

M.V.H :

Kurt hansen

Søltvej 32 

5772 kværndrup

Tlf 22166581

Mail.   kloejgaard@hotmail.dk

27. July 2020
Brandsminde

Nina Jørgensen, Michael Jørgensen og Kim Jørgensen boede der fra 1986 , kom Mortens aften og vi flyttede derfra 1988 Mortens Aften da brandsmimde skulle lukke