Anbragt i historien handler om liv og vilkår for børn og voksne, som var anbragt udenfor hjemmet i perioden 1945-1980. Det drejer sig blandt andet om børn og voksne, som var anbragt på børnehjem, psykiatriske hospitaler, åndssvageforsorgens institutioner, arbejdsanstalter, forsorgshjem og institutioner for blinde, døve, vanføre, epileptikere.

På siden kan du læse om forskningsprojektets resultater. Du kan også fortælle din egen historie og bidrage til en fortsat indsamling af viden om livet og vilkårene for anbragte.

Hent og læs rapporten under fanen Om siden eller på Socialstyrelsens hjemmeside.

Her kan du også finde vores metodiske og etiske overvejelser i forbindelse med indsamlingen af øjenvidneberetninger. En litteraturfortegnelse med kilder til dansk socialforsorgs historie. En arkivfortegnelse der beskriver socialforsorgens arkiver om anbragt og indlagte. En institutionsfortegnelse med en oversigt over kildemateriale om institutioner og organisationer inden for socialhistorien. En oversigt over socialhistoriske museer og samlinger.

 

FORTÆLLINGER

11. marts 2020
En mors kamp for sit barn

Har meget skriftlig matriaale, da jeg som ganske ung fandt ud af, at myndighederne, behandler personale ikke regnede med en mor der var 16 år. Den kamp har varet hele mit liv,fordi de kommunale myndigheder bruger deres energi på at bekæmpe forældre der er vedholdende.

har ofte mødt, når der er søgt om et hjælpemiddel, at det bliver mig der er i centrum, og bruger " du", hvortil jeg må gøre opmærksom at hjælpemiddel er til min datter.

 Jeg har meget fin materiale, fra en mor der valgte at beholde sitbarn hjemme.

min datter er 60 år . Spastiker. Normal begavet.stiller mig gerne til rådighed. Venlig hilsen Henny Kristensen

 

22. februar 2020
ansat på snekkersten børnehjem solm 15 årig. rædselsfuldt.

Som ca. 15 årig blev jeg ansat på dette smukt beliggende børnehjem. fantastik værelse. Allerede efter kort tid var jeg chokeret over en måde børnene blev behandlet på. Mit vær. lå ved siden af en sovesal med små børn. de hulkede og jeg gik ind og ville trøste dem, men blev straks irettesat af en med kommando. sneg mig flere gange ind, men der blev holdt øje. Børnene var ca. 1-2 år og kom i seng kl. ca 17. Måtte ikke få noget at drikke, for så tissede de i bukserne. Jeg ringede hjem til min mor, som fortalte at den daværende minister var i bestyrelsen. Som jeg husker det var det 2 ugifte søstre der bestyrede hjemmet. Hvis de større børn fik post hjemmefra skulle de læse det og herefter blev det inddraget. Efter ca. en uge flygtede jeg derfra. Jeg vidste allerede dengang at det var en ødelæggende form for opdragelse og var opvokset i et andet hjem. Jeg har stadig dårlig samvittighed over,at jeg ikke opponerede men ket er sket og trøster mig selv med min unge alder. Er der nogen her der har været ansat eller barn på hjemmet?