Anbragt i historien handler om liv og vilkår for børn og voksne, som var anbragt udenfor hjemmet i perioden 1945-1980. Det drejer sig blandt andet om børn og voksne, som var anbragt på børnehjem, psykiatriske hospitaler, åndssvageforsorgens institutioner, arbejdsanstalter, forsorgshjem og institutioner for blinde, døve, vanføre, epileptikere.

På siden kan du læse om forskningsprojektets resultater. Du kan også fortælle din egen historie og bidrage til en fortsat indsamling af viden om livet og vilkårene for anbragte.

Hent og læs rapporten under fanen Om siden eller på Socialstyrelsens hjemmeside.

Her kan du også finde vores metodiske og etiske overvejelser i forbindelse med indsamlingen af øjenvidneberetninger. En litteraturfortegnelse med kilder til dansk socialforsorgs historie. En arkivfortegnelse der beskriver socialforsorgens arkiver om anbragt og indlagte. En institutionsfortegnelse med en oversigt over kildemateriale om institutioner og organisationer inden for socialhistorien. En oversigt over socialhistoriske museer og samlinger.

 

FORTÆLLINGER

20. oktober 2019
Refsnæs ved Kalundborg

 

Refnæs var i 1960erne institution hvor børn, af ukyndige myndigheder blev tvangsanbragt som omsorgssvigtede efter en ubegribelig målestok der hed “ikke på niveau med normen for deres årgang”. De anbragte børn var selvsagt helt uskyldige og uden indflydelse i myndighedernes vurdering. 
Anbringelsen indebar, savn og afmagt, have et nummer og ikke et navn, bo i 25-30 personers sovesale i jernsenge, stå op og gå i seng på kommando, straf og ydmygelser, samme undervisning i 2 timer hver anden dag uanset alder, udkogt mad, nul kærlighed, 2 mislykkede flugtforsøg, få lyse øjeblikke og et evigt grimt minde om stedet. 

Mange børn var dengang som nu omsorgssvigtet men det gjorde intet godt at skille os fra familien. Jeg får ondt i maven når talen idag falder på at samfundet skal tvangsfjerne flere og flere børn. Nye generationer af børn der resten af deres liv skal leve med den sten i maven det medfører. Hjælp dog de familier istedet.

30. september 2019
Kritik af børneforsorgen i Forældrebladet udgivet af Elle Hørup 1943-1950

Lidt om Børneforsorgens historie under og efter anden verdenskrig.