Undervisningsmaterialet har tidligere været tilgængeligt på www.forsorgsliv.dk, men det kan fra d. 17. januar 2017 og fremover findes og downloades her på siden. Det skyldes at vi har valgt at lukke Forsorgsliv.dk i et forsøg på at samle alt materiale, i relation til projektet ”Anbragt i Historien”, her på www.anbragtihistorien.dk

Et stort antal danskere har været anbragt uden for hjemmet i perioden 1945-1980. Viden om livet som anbragt har imidlertid ikke tidligere været indsamlet, hvilket førte til, at satspuljepartierne i 2012 afsatte midler til et socialhistorisk projekt. Projektet havde til formål, ”at bevare, dokumentere og formidle viden om svage og udsatte grupper”, som var under socialforsorg i perioden fra 1945 til 1980.

Svendborg Museum gennemførte 2012-2014 en grundig undersøgelse, der indsamlede kendte historiske tekster, juridisk materiale samt øjenvidneberetninger om tidligere anbragtes liv i forskellige forsorgsgrene. Undersøgelsen mundende ud i rapporten ”Anbragt i historien”, der blev offentliggjort i marts 2015.

Dokumentation og formidling

Satspuljepartierne ønskede ikke blot at indsamle og dokumentere historien men også at formidle den til skoleelever, studerende og interesserede borgere.

VIA University College fik opgaven med at udarbejde materialet til undervisningen. Projektet omfattede undervisningsmateriale til 4.-5. klasse, 8.-9. klasse samt professionsuddannelserne og er betalt med midler fra Socialstyrelsen.