Der findes en lang række samlinger og museer, som er oprettet på tidligere institutioner, anstalter, psykiatriske hospitaler og børnehjem. Samlingerne er typisk drevet af tidligere medarbejdere, som på frivillig basis lægger et stort arbejde i at bevare og formidle historien om livet på institutionerne.

Der findes en unik viden i samlingerne.

Nedenfor kan du finde links til nogle af de samlinger og museer i Danmark, som indsamler og formidler historien om udsatte grupper:

 

Dansk Forsorgshistorisk museum på Andersvænge      

Rosenkildeparken
(Tidligere Andersvænge)
Rosenkildevej 59
4200 Slagelse
Museet fortæller de udviklingshæmmedes historie og om den udvikling, der er sket fra 1800 til idag. Åbningstider findes på hjemmesiden.

 

Forsorgsmuseet

Grubbemøllevej 13
5700 Svendborg
Museet hører under Svendborg Museum og arbejder med at bevare, forske i og formidle historien om forsorg på så forskellige institutioner som børnehjem, fattiggården, arbejdsanstalter og alderdomshjem. Åbningstider findes på hjemmesiden.

 

Kellersminde i Brejning

H.O. Wildenskovsvej 10
Brejning
Museet fortæller de udviklingshæmmedes historie i både fortid, nutid og fremtid med særlig fokus på de kellerske anstalter. Åbningstider findes på hjemmesiden.

 

Kolonien Filadelfias Museum

Kolonivej 1
4293 Dianalund
Museet er indrettet i en af kolonien Filadelfias ældeste bygninger, hvor en rundtur giver et indblik i nogle af de fremskridt af, der er sket på medicinens område gennem det sidste århundrede. Åbningstider findes på hjemmesiden.

 

Medicinsk Museion

Bredgade 92
1260 København K
Medicinsk Museion indsamler og bevarer den danske medicinske kulturarv i bredeste forstand. Det er materiale, der relaterer sig til hospitalsvæsenet, den primære sundhedssektor, sygepleje, forbyggelsesområdet, tandlægevæsenet, sundhedsforskning, medicinalindustrien, sundhedsuddannelserne, sær- og handicapforsorgen og sundhedsadministrationen. Åbningstider findes på hjemmesiden.

 

Middelfart Museum, psykiatrisk samling

Historiens Hus
Algade 8
5500 Middelfart
Den psykiatriske samling fortæller som del af Middelfart Museum den samlede historie om sindsygehospitalet ved Middelfart fra åbningen i 1888 til 1999. Der fortælles om den højteknologiske, moderne institution, der gled ned til at være gammeldags, forældet og nedslidt. Åbningstider findes på hjemmesiden.


Museet i Hammer Bakker

Store Mosevej 4
9310 Vodskov
Museet rummer historien om den store totalinstitution ved Vodskov. Samlingen fortæller institutionen historie fra 1916, hvor institutionen blev grundlagt og frem til 1980, hvor amtet overtog driften og ansvaret fra staten. Åbningstider findes på hjemmesiden.

 

Museet på Jægerspris slot

Slotsgården 20
3630 Jægerspris
Museet fortæller om grevinde Danners Stiftelse til "gavn for fattige og efterladte piger" og om, hvordan disse børn levede og boede på børnehjemsafdelingerne rundt om slottet i 1920'rne, 1930'rne og 1940'rne. Åbningstider findes på hjemmesiden.


Museum Ovartaci

Skovagervej 2
8240 Riskov
Museet har til formål at indsamle, bevare og formidle effekter med relation til dansk psykiatris historie for samtidig at anvende museumssamlingerne og arkivmaterialer til undervisning og formidling af hospitalets og psykiatriens historie såvel som forskningsmæssige formål. Åbningstider findes på hjemmesiden.


Museet på Sct. Hans Hospital

Boserupsvej 2
4000 Roskilde
Sct. Hans Hospitals Museum skildrer hospitalets historie, og er historien om, hvordan pleje- og behandlingsformer udvikledes gennem tiden, såvel som hvordan sindslidende opbevaredes. Museet har en unik samling, der består af genstande til belysning af hospitalets historie fx inventar til patientarbejder. Åbningstider findes på hjemmesiden.


Psykiatrisk Museum i Hviding

Ribevej 27
6760 Ribe
Det Psykiatriske Museum i Hviding formidler de sindslidendes historie. Kontakt personalet for nærmere aftale.


Psykiatrisk Museum Oringe

Færgegårdsvej 15
4760 Vordingborg
Psykiatrisk Museum Oringe dokumenterer livet både som patient og ansat igennem 150 år. Åbningstider findes på hjemmesiden.


Psykiatrisk Museum Nykøbing Sjælland

Annebergparken 36
4500 Nykøbing Sjælland
Museet viser de omgivelser, som sindslidende igennem 100 år har levet, spist, sovet, arbejdet og for nogens vedkommende, endt deres dage i, og giver indblik i hverdagen for både ansatte og patienter. Åbningstider findes på hjemmesiden.


Psykiatrisk Sygehus Viborg

Søndersøparken 1
8800 Viborg
Museet beretter om hospitalets historie og dokumenterer udviklingen af psykiatrisk behandling. Kontakt personalet for nærmere aftale.


Ribelund Museum

Bøge Allé 6
6760 Ribe
Museet fortæller om dagligdagen og tilværelsen på institutionen Ribelund med formålet at berette, hvorledes livet formede sig på en anstalt. Åbningstider findes på hjemmesiden.


Sundholm

Sundholmsvej 36
2300 København S
Fungerende forsorgshjem med en lille tilhørende museumssamling der fortæller egen historie. Kontakt personalet for nærmere aftale.


Svenstrupgård

Lejrevej 10
9230 Svenstrup
Fungerende forsorgshjem med en lille tilhørende museumssamling beliggende i kælderen der fortæller egen historie. Kontakt personalet for nærmere aftale.


Sødisbakke Museum

Sødisbakke
9550 Mariager
Museet giver indblik i de ansattes og beboernes dagligdag i tiden 1940 og frem til idag på den tidligere anstalt Mariager og det nuværende bo- og samværstilbud Sødisbakke. Åbningstider findes på hjemmesiden.


Sølund museum

Pavillion 1, loftet
8660 Skanderborg
Sølund museum formidler centralinstitutionen Landsbyen Sølunds historie, og giver igennem en unik samling indblik i personales såvel som åndssvage og udviklingshæmmede patienters dagligdagsliv. Åbningstider findes på hjemmesiden.

 

Døvehistorisk Samling

Kastelsvej 60
2100 København Ø
Døvehistorisk Selskab har til formål at indsamle, registrere og udgive materiale, som belyser døves vilkår, liv og virke i Danmark. Kontakt personalet for nærmere aftale.


Forsorgshjemmet Saxenhøj

Nørrevang 24
4990 Sakskøbing
Fungerende forsorgs-, amtspleje- og psykiatrisk behandlingshjem med en tilhørende samling i kælderen der fortæller egen historie. Kontakt personalet for nærmere aftale.Frelsens Hærs Omsorgscenter

Grundtvigsvej 17
1864 Frederiksberg C.
Fungerende omsorgscenter med en lille tilhørende museumssamling i tremmerum på loftet der fortæller egen historie. Kontakt personalet for nærmere aftale.

 

Møltrup Optagelseshjem

Møltrupvej 70
7480 Vildbjerg
Fungerende optagelseshjem med en lille tilhørende samling der fortæller egen historie. Kontakt personalet for nærmere aftale.


Overmarksgården

Dyrehavevej 175
6000 Kolding
Fungerende forsorgshjem med et lille museum i kælderen. Museet giver indblik i institutionens historie samt hjemløses og personales hverdag. Kontakt personalet for nærmere aftale.


Psykiatrisk Museumssamling Augustenborg

Storegade 2
6440 Augustenborg
Museet viser et rids over 75 års sygehistorie i Augustenborg, hvor patienternes dagligdag er et centralt emne i samlingen. Åbningstider findes på hjemmesiden.