Der er udarbejdet en fortegnelse over arkivmateriale, som omhandler anbringelser i perioden.

For at sikre en systematisk gennemgang af det relevante arkivmateriale har arkivar Peter Frandsen fra Statens Arkiver været tilknyttet projektgruppen.

Fortegnelsen præsenterer relevante materialetyper, hvilke oplysninger der er at finde i materialet, og hvordan man orienterer sig i materialet. Materialetyperne kan f.eks. være patientjournaler, administrationsarkiver, fotografier, lyd og filmoptagelser og skriftlige materialer knyttet til de enkelte institutioner – f.eks. beboerblade.

Det meste arkivmateriale er blevet afleveret til Statens Arkiver (Rigsarkivet og Landsarkiverne), der gennem de seneste år har foretaget systematiske indsamlinger af kildemateriale om socialforsorgen og dens institutioner. Andet arkivmateriale opbevares af Stadsarkivet eller på lokalarkiver. Der ligger også meget materiale i museer og samlinger på tidligere institutioner, hospitaler, børnehjem og arbejdsanstalter.

Har du kendskab til private samlinger af arkivmateriale, er du velkommen til at tage kontakt.