Forskningsprojektet er blevet gennemført af en forskergruppe bestående af:

• Projektleder og historiker Jesper Vaczy Kragh
• Historiker Jacob Knage Rasmussen
• Antropolog Stine Grønbæk Jensen.

Arkivar Peter Fransen fra Statens Arkiver og bibliotekar Susanne Lindow fra det Kongelige Bibliotek var tilknyttet projektet i en afgrænset periode.

Til støtte for projektgruppens arbejde var der nedsat en faglig referencegruppe, ledet af professor Klaus Petersen, historiker og leder af Center for Velfærdsstatsforskning på Syddansk Universitet. Klaus Petersen har også bidraget til udarbejdelsen af den endelige rapport.

En følgegruppe bestående af interessenter på området har løbende fulgt projektet.