I forbindelse med forskningsprojektet blev der indsamlet en række øjenvidneberetninger fra mennesker, der selv har en andel i socialhistorien.

Indsamlingen skete gennem.

  • Individuelle livshistorieinterviews med tidliger anbragte.
  • Fortællerdage med tidligere ansatte.
  • Fortællinger indsendt på denne hjemmeside.

 I et arbejdspapir om indsamlingen af øjenvidberetninger beskrives fremgangsmåden samt metodiske og etiske overvejelser.