En række foreninger og organisationer tilbyder hjælp og støtte og varetager politiske interesser for børn og voksne som har været anbragt udenfor hjemmet.

Nedenfor findes links til nogle af disse foreninger.

Baglandet i København

Baglandet København
Nørre Farimagsgade 58
1364 København K
Baglandet København er et mødested og et rådgivningstilbud for nuværende og tidligere anbragte uden for hjemmet, i familiepleje eller på institution, hvor du kan få støtte og være med i forskellige aktiviteter. Det er et gratis tilbud, og du kan komme i Baglandet hvis du er ca. 17 år og opefter.

Baglandet i Vejle

Grejsdalsvej 37
7100 Vejle
Baglandet Vejle er et mødested og et rådgivningstilbud for nuværende og tidligere anbragte uden for hjemmet, i familiepleje eller på institution.

Baglandet i Aalborg

Kong Hans Gade 1
9000 Aalborg
Mødested for anbragte udenfor hjemmet med tilbud om støtte, personlig rådgivning og samtaler samt udbygning af netværk.

Baglandet i Århus

Silkeborgvej 259
8230 Åbyhøj
Baglandet i Århus er et mødested med tilbud om rådgivning, terapi og samtaler/sparring for nuværende og tidligere anbragte mennesker udenfor hjemmet.

Børnesagens Fællesråd

Emdrupvej 115A, 5. etage
2400 København NV.
Børnesagens Fællesråd er en paraplyorganisation for 19 landsdækkende organisationer, der arbejder med socialt dårligt stillede børn, unge og familiers vilkår og fremmer forebyggelse af udstødelse af børn og unge.

CP Danmark - landsforeningen for cerebral parese

Bleekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
Foreningen har til formål at forbedre livskvaliteten og forholdene for spastisk lammede - et formål der søges fremmet igennem et arbejde for social tryghed, undervisnings- og beskæftigelsesmuligheder og støtte og vejledning.

Dansk Blindesamfund

Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
Dansk Blindesamfund er en forening og landsdækkende fællesskab for stærkt svagtsynede eller blinde, hvis formål er at varetage blindes og stærkt svagsynedes interesser for herigennem at sikre ligestilling med andre borgere i samfundet, samt mulighed for selvstemmelse over egen tilværelse.

Danske Døves Landsforbund

Snaregade 12, 1. sal
1205 København K
DDL er en privat interesseorganisation, der arbejder for at sikre døve bedre levevilkår, rettig- og muligheder i samfundet samt ligestilling ml. hørende og døve indenfor uddannelse, arbejde og tilgængelighed.

Danske Handicaporganisationer

Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
DH er en paraplyorganisation for 32 medlemsorganisationer, der dækker alle typer handicap, og beskæftiger sig med handicappolitik af fælles interesse for medlemsorganisationerne. Missionen er at forebygge og begrænse følgerne ved medfødt eller tilstødt langvarig fysisk, psykisk, kognitiv eller sensorisk funktionsnedsættelse med visionen, at handicappede har ret til lige muligheder for deltagelse i samfundslivet.

Dansk Handicap Forbund

Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
DHF er en landsdækkende, handicappolitisk organisation, som arbejder for at forbedre levevilkårerne for mennesker med bevægelseshandicap, og give disse mulighed for at leve et liv som alle andre. Organisationen tilbyder en bred vifte af sparring, rådgivning og aktiviteter.

De fire årstider

Guldbergsgade 10
2200 København N
De 4 Årstider er et kommunalt tilbud og sted for unge og børn, som er eller har været anbragt udenfor hjemmet og tilbyder værested med mulighed for fællesspisning, fælles aktiviteter og rådgivning og efterværn i forbindelse med udslusning fra plejefamilie eller døgninstitution. 

En-af-os

En-af-os er en landskampagne i perioden 2011-2015 med formålet at afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark og sikre, at det for den enkelte med psykisk sygdom er lettere at leve et godt og fuldt liv som ligeværdig del af samfundet.

FADD: Foreningen af danske døgninstitutioner - for børn og unge

FADD er en interesseorganisation, hvis centrale opgave er at varetage døgninstitutionernes interesser og sætte dagsordenen for den socialpædagogiske debat på børn- og ungeområdet.

FBU - ForældreLANDSforeningen - forældre til anbragte

FBU ForældreLANDSforeningen
Bernstorffsvej 20
2900 Hellerup
ForældreLANDSforeningen har til formål igennem en bred vifte af aktiviteter, kurser og rådgivning at samle, støtte og rådgive forældre, hvis børn og unge modtager eller har modtaget særlig støtte, herunder anbringelse udenfor hjemmet.

Foreningen af Danske Døvblinde

Bleking Boulevard 2
2630 Taastrup
Organisationen FDDB arbejder for bedre forhold for døveblinde og synshørehæmmede, for mindre isolation og mere ligestilling samt muligheder for aktiv deltagelse på lige fod med andre i samfundslivet. FDDB tilbyder arrangementer og aktiviteter.

HjerneSagen

Blekinge Bouldevard 2
2630 Taastrup
HjerneSagen er en privat landsdækkende forening for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, deres pårørende og andre interesserede. Foreningens arbejde bestræber sig på at forebygge, at sikre bedst mulig behandling og genoptræning af ramte samt sikre bedst mulig støtte til ramte og pårørende. Foreningen tilbyder aktivitets- og frivillighedsdage, rejser og kurser samt rådgivning.

JMM-børn

Foreningen Jacob Michaelsens Minde er en forening for alle nuværende og tidligere beboere på JMM, og tilbyder gennem aktiviteter som fællesspisning, sport og arrangementer af forskellig slags at mindes tiden på JMM.

Landsforeningen LEV

Bleekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
LEV er en landsdækkende privat forening for mennesker med udviklingshæmning, pårørende og andre interesserede, som arbejder for en stadig forbedring af livsbetingelserne for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Foreningen tilbyder en bred vifte af aktiviteter, kurser og projekter.

Landsforeningen SIND

Jernbane Allé 45, 3. sal
2720 Vanløse
Den tværpolitiske landsforening SIND arbejder for at sindslidende såvel som pårørende indenfor samfundets rammer skal kunne udleve deres drømme og realisere et godt liv, for samtidig at samle pårørende, professionelle, psykisk sårbare og andre der interesserer sig for psykisk sundhed.

SAND - De Hjemløses Landsorganisation

Sundholmsvej 34, st.
2300 København S
SAND er en interesseorganisation for nuværende og tidligere hjemløse, som arbejder for at fremme hjemløses indflydelse, afskaffe hjemløshed og forbedre forholdene for hjemløse.

TABUKA

Silkeborgvej 259
8230 Åbyhøj
Foreningen har til formål at arbejde for og forbedre forholdene for personer, der er eller har været anbragt udenfor hjemmet, for samtidig at styrke nuværende og tidligere anbragtes rettigheder og vilkår.

ULF - Udviklingshæmmedes landsforbund

Havnegade 3, 1. sal
7100 Vejle
UdviklingshæmmedesLandsForbund er en forening af udviklingshæmmede mennesker, som arbejder for at skabe opmærksomhed omkring udviklingshæmmedes livssitutation.