Anbragt i historien er forankret hos Svendborg Museum. Som en afdeling under Svendborg Museum ligger Forsorgsmuseet i Nordens bedst bevarede fattiggård fra 1872.

Forsorgsmuseet viser en ellers ofte skjult del af danmarkshistorien. Historien om de mange mennesker, som har levet livet på samfundets skyggeside. Museet har arbejdet med at bevare, forske i og formidle historien om forsorg på forskellige institutioner som f.eks. børnehjem, fattiggården, arbejdsanstalter og alderdomshjem.

Forsorgsmuseet har udarbejdet Godhavnsrapporten og har gennemført flere landsdækkende indsamlinger om socialhistorien. Bl.a. i forbindelse med udstillingen Du skal ikke tænke paa din Far og Mor og det tilhørende website www.børnehjem.dk og med projekterne 100 års fattigdom og Beat Poverty.