Erindringer fra specialskoler under åndssvageforsorgen

Krista Møbakke har sendt et foredrag skrevet af hendes mand "Om at være uddannet på Tønder Statsseminarium" som handler om deres arbejde på forskellige specialskoler under åndssvageforsorgen i en periode hvor udviklingen gik stærkt og ideerne var mange. 

"Alt, hvad vi foretog os, var uprøvet. Vi skulle selv definere undervisningens mål og midler og der skete ærligtalt mange mærkelige ting," fortæller Jørgen.

Læs hele foredraget i det vedhæftede dokument. 

Vises din fortælling ikke?

Dette kan skyldes en fejl eller manglende samtykke i kontaktformularen. Skriv eller ring, så vi sammen kan rette fejlen.