Et vidnesbyrd om de magtesløses magt

"Bortset fra de mange tusind som har været udsat for kemiske tvangs-experimenter er der flere milioner danske bogere som ikke aner, at noget så infamt forekommer i Danmark. Den slags sker i U.S. og U.S.S.R. ... ikke her. - Barsk virkelighed er at tvangsindsprøjtninger forekommer tusind gange dagligt på de danske Stats-"hospitaler"... Et helt rystende overgreb mod dansk psyke."

Sådans skriver coastersømand Poul Larsen i sine erindringer om den psykistraiske indsats i 1960'erne i en over 500 sider lang maskinskrevet bog.  

Ergoterapeut Winnie Kristiansen har kendt Poul og han har foræret bogen til hende. I dokumentet nedenfor har hun udvalgt uddrag fra bogen og skrevet en indledning om Poul Larsens liv og skrift.

 

Download Documents:

Vises din fortælling ikke?

Dette kan skyldes en fejl eller manglende samtykke i kontaktformularen. Skriv eller ring, så vi sammen kan rette fejlen.