Anbragt på de Kellerske Institutioner 1960-1963

Mit navn er Flemming, et eksempel på et fejlanbragt lille barn. Min far var tandlæge, så fra et bedrestillet hjem. Min mor var medhjælpende hustru i Tandklinikken med fremstilling af tandaftryk m.m. Næstyngst ud af en søskendeflok på fire. Min mor, omtales som narcessist, dog ikke diagnosticeret som sådan, magtede ikke at tage sig af mig, blev omsorgssvigtet, især fordi min yngste bror blev født i 1959. Af hensyn til min mors almene velbefindende, blev jeg anbragt under åndssvageforsorgen i Brejning ved Vejle på De Kellerske Anstalter som institutionen hed på det tidspunkt. Der forblev jeg i tre år. I dag klarer jeg mig selv, dog med lidt psykiske problemer og problemer med mit selvværd. I dag er jeg 61 år, arbejder på fuld tid som chauffør i Region Hovedstaden. Det lykkedes mig også at blive cand mag i historie og forhistorisk arkæolog fra Københavns Universitet. Min sag fik jeg på egen hånd dokumenteret via Nørrejyllands Landsarkiv i Viborg i 2007.

Med venlig hilsen

 

Flemming Michaelsen

 

Vises din fortælling ikke?

Dette kan skyldes en fejl eller manglende samtykke i kontaktformularen. Skriv eller ring, så vi sammen kan rette fejlen.