Anbragt i historien handler om liv og vilkår for børn og voksne, som var anbragt udenfor hjemmet i perioden 1945-1980. Det drejer sig blandt andet om børn og voksne, som var anbragt på børnehjem, psykiatriske hospitaler, åndssvageforsorgens institutioner, arbejdsanstalter, forsorgshjem og institutioner for blinde, døve, vanføre, epileptikere.

På siden kan du læse om forskningsprojektets resultater. Du kan også fortælle din egen historie og bidrage til en fortsat indsamling af viden om livet og vilkårene for anbragte.

Hent og læs rapporten under fanen Om siden eller på Socialstyrelsens hjemmeside.

Her kan du også finde vores metodiske og etiske overvejelser i forbindelse med indsamlingen af øjenvidneberetninger. En litteraturfortegnelse med kilder til dansk socialforsorgs historie. En arkivfortegnelse der beskriver socialforsorgens arkiver om anbragt og indlagte. En institutionsfortegnelse med en oversigt over kildemateriale om institutioner og organisationer inden for socialhistorien. En oversigt over socialhistoriske museer og samlinger.

 

FORTÆLLINGER

13. juni 2016
hvad jeg kan huske fra min tid som anbragt.

Jeg kan huske at jeg var bange for mænd, jeg havde tilstoppet tårekanaler og kunne ikke lide når lægen skulle kigge på mig. Fik også punkteret højre øre, pg. mellemørebetændelse. Da jeg skulle adopteres ville jeg ikke have kontakt med min "far" men det kom hurtigt, efter jeg flyttede hjem til min familie. Jeg kan ikke huske de andre som var der samtidlig med mig, men det kunne være sjovt hvis nogen kunne huske mig fra den tid jeg var på hjemmet.

04. juni 2016
Anbragt på børnehjem fra 0-2 år

Jeg er født i maj 1957 på Fødselsanstalten i Århus. Min mor og jeg kom på Bethesdahjemmet.

Min mor var ugift; men forlovet med min biologiske far. Han hævede forlovelsen pr. brev - følte ikke at kunne tage det ansvar.

Jeg blev anbragt på Børnehjemmet Højvang - fordi min mor skulle arbejde/forsørge sig selv.

Da min mor 2 år senere har mødt en mand og de har kendt hinanden i et stykke tid - så henter de sammen mig på børnehjemmet. De fik efterfølgende 4 sønner (mine brødre).