Litteratur

Som led i projektet er der blevet udarbejdet en grundig litteraturfortegnelse over historiske artikler, rapporter og bøger om udsatte gruppers historie.

For at sikre en systematisk afdækning har Susanne Lindow fra Det Kongelige Bibliotek foretage litteratursøgning, registrering og udarbejdelse af fortegnelse over materialet.

En del materiale kan ikke søges ved hjælp elektroniske databaser og andre søgemidler. Det drejer sig bl.a. om periodens avisartikler, som fra årene 1945 til 1980 ikke er registreret i en samlet database eller trykt bibliografi. Projektgruppen vil derfor gerne samarbejde med museer, samlinger og enkeltpersoner som ligger inde med store samlinger af avisartikler.

Har du kendskab til sådanne samlinger er du velkommen til at tage kontakt.

Litteratur