Primært om manglende skolegang på Godhavn
Mit navn er Otto Køldal, jeg var på Godhavn fra 1962 til 1964, det var fra jeg var 14 år gammel til jeg var 16 år gammel. Jeg vil nu fortælle om den ringe skolegang vi fik på Godhavn og om nogen af de konsekvenser det fik for os drenge. Men jeg vil, for forståelsen af det efterfølgende, starte et andet sted end på Godhavn. Som 10 årig kom jeg på Høng børnehjem fordi jeg ikke passede min skole da jeg boede hjemme. På Høng børnehjem gik jeg i en almindelig folkeskole. På Høng Børnehjem var der en udpræget IKKE volds kultur, i de 4 år jeg var på Høng børnehjem er jeg aldrig blevet slået af en ansat, og andre der var der på samme tid, som jeg senere har talt med, bekræfter at de heller ikke er blevet slået, så min konklusion må derfor være, at det var kulturen på den enkelte institution, der er afgørende for om børnene bliver slået af de ansatte eller ikke. En anden tidligere Godhavnsdreng kom fra Barnets Hus i Munkerup ved Gilleleje, der blev heller ikke begået vold mod børnene, der gik de også i en almindelig folkeskole (Hesbjerg Skole). Det bekræfter efter min mening, at det ikke var ikke tiden der var sådan, men den enkelte institutionsleder/forstander der tillod sine ansatte, og sig selv at slå de børn de havde i Deres varetægt. Det vender jeg tilbage til senere. Da man kun kunne være på Høng Børnehjem til man blev ca. 14 år gammel, B. la. fordi de havde børn helt ned til 5 års alderen, af begge køn, blev jeg sendt videre, det blev man i 1960ernes børneforsorg, til SKOLEHJEMMET GODHAVN. Men jeg kom altså fra en 7 klasse i en almindelig folkeskole, hvor vi var en blandet klasse med lige mange drenge og piger. Vi gik til og fra skole ligesom alle andre børn. Vi kunne gå en tur i byen, vi kunne cykle en tur til Børnehjemmets sommerhus ved Mullerup Strand 20 Kilometer væk, vi fulgte med i hvad der skete i Danmark og verden i øvrigt. Jeg havde altså en helt almindelig hverdag som andre børn, selv om jeg boede på et børnehjem. Så blev jeg sendt til, hvad alle troede var et skolehjem, som blev kaldt et SKOLEHJEM, men bestemt ikke var det, tja hvis man gjorde det samme i dag ville man få ”Forbrugerstyrelsen på nakken, for FALSK varebetegnelse for hvis der var noget Godhavn IKKE var så var det Skolehjem. Det første der skete på Godhavn var at men blev frataget sin identitet, man fik frataget sit tøj, og fik Godhavns tøj på i stedet, man fik et nummer, jeg fik nummer 46, nu var du ikke en person men et nummer ud af 50 andre, der var ikke navn men nummer i dit tøj og så videre. Det er det samme der sker på Guantanamo i dag, der bliver de også frataget Deres identitet, der bliver De spærret fysisk inde, på Godhavn blev vi spærret psykisk inde. Der var ingen piger men ”kun” 49 andre drenge. Vi måtte under ingen omstændigheder forlade Godhavns grund, altså ingen byture. Vi havde ingen forbindelse med omverdenen, vi viste ikke hvad der skete i Danmark eller i verden i øvrigt. Vi var låst inde om natten på en sovesal hvor vi sov 50 drenge, det havde jeg ikke prøvet før, på Høng boede vi 2 på hvert værelse og vi havde selv nøglen. Jeg kan endnu fornemme lugten af 50 par sure sokker, vi fik skiftet tøj en gang om ugen. Som man sikkert kan forstå var det noget af et kulturchok at komme på Godhavn, jeg har tidligere nævnt en foruden mig som kom fra andre børnehjem hvor der ikke blev begået vold mod børnene, og fra almindelige folkeskoler, jeg kan nævne mange flere men så vil hele dagen gå med det. På SKOLEHJEMMET GODHAVN blev der undervist på tredje klasses niveau. Med blandt andet gamle plancher med f.eks. gårdens dyr, -----en KO—en Gris---et FÅR Samfundsfag/orientering/demokrati etc. blev der af naturlige årsager IKKE undervist i idet vi levede totalt afsondret fra omverdenen, så hvad kom det os ved hvad der skete uden for Godhavn. Men hvordan kunne det være anderledes når lærerne, med Deres begrænsede evner, som lærere skulle motiverer en flok drenge der, for en stor dels vedkommende, jo netop var kommet på Godhavn fordi de ikke ville/gad gå i skole, det var en mission der var dømt til at mislykkes. Og det gjorde den så. At de samme lærere så også var dem der straffede/slog os for de mindste forseelser i fritiden, ikke forstået sådan at de ikke også slog os i skoletiden, for det gjorde de også, den mest populære afstraffelse var at hive os enten i baggenbarderne, og hvis sådanne ikke var tilstede, så at hive os i de små hår i nakken, man kan blive virkelig høj når man bliver hevet op fra en stol, i de små hår i nakken, gjorde det jo ikke nemmere for dem at undervise en flok skoletrætte elever. Ja der var de drenge der opfatte deres lærer som VOLDS PSYKOPAT Vi gik i skole 3 timer om dagen, ( 3 timer i skole om dagen i 9 klasse 16 år gammel. ) det er 15 timer om ugen, ja 15 timer om ugen, 25 elever om formiddagen 25 elever om eftermiddagen, vi skiftede hver uge, altså i det omfang vi ikke blev smidt ud fordi vi var for urolige eller direkte saboterede undervisningen, eller vi havde andre opgaver, jeg var f.eks. postdreng, det vil sige at jeg hentede post i Tisvildeleje hver formiddag, og gik derfor ikke i skole i de uger hvor jeg skulle være der om formiddagen, en anden elev skrællede kartofler hver formiddag, så han fik også kun halv skolegang. Og så var der de drenge der var medicineret, hvor meget mon De fik ud af undervisningen ?????????? Medicin og indlæring---------- TJA! 12-16 årige på medicin, de fik VALIUM (TRUXAL) og sovemedicin, om aftenen, med den hensigt at de så ikke tissede i sengen om natten, det gjorde de nu alligevel. Det var jo en af Doktor Ostenfeldts teorier at det var af physiske årsager at børn var såkaldt (sengevæddere) i dag vad man at årsagen er fysisk! Ved første opslag på google får man at vide at Truxal® kan påvirke en samtidig behandling med andre lægemidler. Og at Truxal ® forstærker den søvndyssende effekt af beroligende midler og Sovemidler. Om morgenen fik de så b. la. AMFETAMIN, ( det man i dag kalder SPEED) for at kunne vågne. Så er det jeg spørger----- hvor meget mon de fik ud af undervisningen, de var jo DOPED, så de viste jo næsten ikke hvor de var eller hvorfor!!!!!!!!!!!! Vi fik INGEN årskarakter, Vi fik INGEN eksamen. Vi fik INGEN skoleudtalelse. En af årsagerne til at vi ikke fik skoleudtalelser/årskarakterer eller gik til eksamen, var nok den at det ville have afsløret de manglende evner som vores lærere havde som undervisere, hvis vi havde fået bundkarakter af en censor, sådan en så vi i øvrigt aldrig på Godhavn, havde tilsynet MÅSKE opdaget at vores skolegang, for at sige det mildt, ikke var optimal. Alt hvad jeg fik fra Godhavn om mine 2 års skoleundervisning var en udtalelse i min journal, Der står--------- Otto er god til regning, ---------det er det eneste der står om 2 års skolegang, som skulle svare til en 8 og 9 klasse, på SKOLEHJEMMET Godhavn. Jeg fik altså ingen eksamensbevis ved hjemsendelse fra Godhavn i 1964, det var nok en medvirkende årsag til at jeg kun, kunne få job som ufaglært, med en start som cykelbud ved et bogtrykkeri, så som varevognschauffør derefter som lastvognschauffør, hvor jeg kørte for de Forenede Vognmænd, så kørte jeg med Glas, for til sidst at kører med jern, og afsluttede min erhvervskarriærer som buschauffør, indtil jeg blev førtidspensioneret i 1999 som 51 åring. Det har haft STORE konsekvenser for alle de drenge jeg kender, der har været på Godhavn, at vi kom derfra UDEN nogen skolepapirer. Vi har aldrig kunne falde til ro på en arbejdsplads, hvis noget gik os imod, så skiftede vi bare arbejde. Det ekstreme er en der har haft 72 forskellige arbejdsgivere. Han er til stede her i dag, og sidder sikkert og tænker, JEG VED AT OTTO HAR VÆRET BUSCHAUFFØR I 29 ÅR i samme firma, HVORDAN KAN HAN TALE OM IKKE AT FALDE TIL RO. Man kan godt have samme arbejdsgiver i 29 år og så alligevel ikke altid lave det samme. I de 29 år jeg var buschauffør, arbejdede jeg på 5 forskellige garageanlæg i København, fra Hvidovre Rutebiler over NESA til 3 forskellige HT garageanlæg, jeg kørte i alt fra trolleybus til ledbus, jeg har kørt på et utal af forskellige linier, som chauffør på løs tjeneste (der kører man på alle de linier der er på garageanlægget) jeg var aktiv i det faglige arbejde, fra at være kontaktmand, på en linie, til at være klubkasserer på et garageanlæg, jeg tog en hel del af fagbevægelsen interne kurser, b.la. alle grundkurserne og to kasser kurser. Jeg var i en periode på 2 år , praktiklærer på HT skolen. Og så har jeg kørt på alle tider af døgnet, fra flydende skift, til fast tidlig natvogn, med mødetid 02.50 om natten, så jeg har inden for den samme arbejdsplads skiftet meget mere end hvad man normalt gør. Der er en der været kulisseslæber og statist på landsdelscenen, filmoperatør, og senest journalist på en lokalradio. Men altid job hvor MAN IKKE var under opsyn af en chef hele tiden, vi havde været spærret nok inde Andre elever har også mærket konsekvensen af de manglende eksaminer, der var for eksempel en der ville være KOK, han fik en læreplads, men første gang han kom på skole ville man have hans eksamenspapirer, fra hans skolegang, det havde han ikke, og så ophørte hans lærerforhold. Han er i dag OGSÅ førtidspensionist. En anden elev fik dog en udtalelse fra Godhavn, 3-4 år efter han var hjemsendt fra Godhavn, spurgte en arbejdsmarkedskonsulent om han måtte bede Godhavn, ved Forstander Christian Beck, om en udtalelse, det fik han tilladelse til. I den udtalelse blev den tidligere elev totalt nedgjort, han var angiveligt ikke til at stole på, han var uvidende, umulig, og kunne aldrig blive til noget, han var ihvertilfælde ikke egnet til arbejdsmarkedet. Så opgav konsulenten at gøre noget for eleven. Han er i dag OGSÅ førtidspensionist. Og så var der, hvad ikke var usædvanligt, de brudte løfter, som en af drengene siger ” Jeg blev lovet Læreplads af Beck på snedkeriet og fik næsten tæsk da jeg mindede ham om det da jeg fik min evighedsseddel. Jeg var 13 år da jeg kom hjem, også uden nogen form for bevis, og som 6 klasses elev, hvorefter jeg aldrig kom i skole mere, så jeg har da en undskyldning for at være underbegavet.” DET ER HAN NU IKKE EFTER MIN MENING. Han er i dag OGSÅ førtidspensionist. Arbejderbevægelsens erhvervsråd, s nyeste undersøgelse konkluderer b. la om udstødning. Tingene hænger sammen-dårligt arbejdsmiljø og lav uddannelse giver høj risiko for førtidspensionering, arbejdsløshed eller efterløn. Jo mindre uddannelse, man har, jo større risiko for at få et belastende arbejde. Min konklusion er at HVIS jeg havde gennemført en rimelig 8—9 klasse, på SKOLEHJEMMET GODHAVN, eller hvis jeg havde gået til eksamen, eller bare fået en udtalelse om mit standpunkt med mig da jeg forlod Godhavn så havde min erhvervskarriærer været anderledes, og jeg var ikke blevet førtidspensionist, på grund af nedslidning, i en alder af kun 51 år. Og det gælder for rigtigt mange af de andre drenge der nu, desværre også er førtidspensionister. Jo, man producerede nutidens førtidspensionister, på GODHAVN, i 1960erne. Og når jeg nu taler Arbejderbevægelsens erhvervsråd, så har de også lavet en anden undersøgelse der siger ” hvis man bliver rusket som barn så kan man nemt ende med at ruske tremmer som voksen. Nu vil jeg ikke trætte med at læse hele undersøgelsen op men nøjes med at nævne konklusionen. Unge mellem 20 og 29 år, der har været anbragt uden for hjemmet, som børn, står for fem gange så mange indbrud, tyverier, og voldssager som deres jævnaldrene gør. Den undersøgelse overrasker ikke os der har været på Godhavn, man producerede også kriminelle på Godhavn, ingen tvivl om det. Det var i øvrigt lidt pudsigt da vi en dag var samlet 5 bestyrelsesmedlemmer havde de 4 af dem havde været på Godhavn, og var nu førtidspensionister, den 5 der var i arbejde havde ikke været på Godhavn. Hvad mon en statistiker kan få ud af det???????? Der var dog ingen af de tilstedeværende der ville indrømme at de på nogen måde var kriminelle. Rigtig mange af os drenge kom ud fra Godhavn som, analfabeter og socialt handicappede i middelsvær grad, for mange af os medførte det et kort liv, for andre af os et rodet liv, og for mange af os en alt for tidlig pensionering. Og hvor kan man så placere skylden/ansvaret, ja, nok primært på tilsynet, de burde nok have brugt den smule tid de var på Godhavn til andet end at spise middag og drikke kaffe med forstanderen. Sekundært har Forstanderen et ansvar, det lykkedes ham at manipulerer et svagt tilsyn, til at fokusere på alt andet end skolegangen på Godhavn. Og lærerne havde vel også et ansvar for hvad der forgik, de viste at undervisningen var nærmest symbolsk, hvis man altså ikke lige gik i 3 klasse, men de mente jo at de var så dejligt fri for ansvar, for det var jo KUN forstanderen der mødte tilsynet, og her loyalt forsvare alt hvad de foretog sig.

Vises din fortælling ikke?

Dette kan skyldes en fejl eller manglende samtykke i kontaktformularen. Skriv eller ring, så vi sammen kan rette fejlen.